Skagenfiber

Ny høykapasitets digital motorvei til kontinentet

Ny høykapasitets digital motorvei til kontinentetSkagenfiberSkagenfiber AS er etablert for å bygge, drifte og eie fiberforbindelser mellom Norge/Oslo og kontinentet/Nord Europa. Våre redundante 48 par med mørk fiber vil gi raskeste/korteste vei til det europeiske kontinentet for datasenter, telekom-operatører og andre aktører som ønsker kapasitet redundans og redundans til Europa utenom Sverige.

Image


Tjenesten er planlagt operativ i 2020

Image


Tjenesten er planlagt operativ i 2020


HVORFOR SKAGENFIBER


Norge har behov for flere føringsveier ut av landet for å sikre redundans og diversitet. Markedet for mørk fiber både nasjonalt og internasjonalt er svært mangelfullt og dominert få veldig store aktører. Det er behov for flere aktører i markedet. 

Digitale nettverk er blitt kritisk infrastruktur i samfunnet på linje med strøm og vann. . Få klarer i dag å gjøre jobben sin uten å ha online tilgang og samfunnet stopper opp om vi ikke har aksess til Internett. Det er derfor kritisk for Norge å ha god kapasitet og redundans.

Mesteparten av digital kommunikasjon og Internett-trafikk går i gjennom Sverige. Dette er uheldig både mht. sikkerhet og avstand/svartid. Få forbindelser gjør også Norge sårbart. Det er derfor viktig at det etableres flere gode forbindelser mellom Norge og andre land slik at trafikken kan flyte alternative veier dersom en eller flere av disse forbindelsene blir brutt, enten pga. fysiske brudd elle beviste angrep.

Den eneste transportvei ut av Norge utenom Sverige går sør-vestover fra Oslo til Kristiansand før den tar sjøveien til Danmark. På Vestlandet er det mulig forbindelse til oljeplattformene i Nordsjøen og over til Storbritannia.  Kapasitet og tilgjengelighet er så begrenset at tilnærmet all trafikk går via Sverige.

Nettbaserte tjenester produseres i stor grad av internasjonale store «Cloud provider» eller tilbyder av skybaserte tjenester.  Eksempler på dette er Apple og Goolge sine etableringer i Danmark og FaceBook sin etablering i Luleå i Sverige.  Ingen sammenlignbare etableringer har kommet til Norge enda. Rapporter viser at mangel på effektive kommunikasjonsveier er en av de største barrierer for slik etablering.

Skagenfiber tar konsekvensen av dette, og ønsker å etablere bedre kommunikasjon til Europa med konkurransedyktig prising i forhold til det internasjonale markedet.

  • Vi tilbyr redundant mørk fiber til offentlig og privat virksomhet som har behov for denne type infrastruktur
  • Skagenfiber tilbyr den korteste og raskeste veien mellom Oslo og det europeiske kontinent med korteste svartid og høy sikkerhet
Image


Forbindelser mellom Norge og andre

VÅRT FIBERNETTVERK


Skagenfiber Øst går fra Oslo til Rygge og undersjøisk til Fredrikshavn. Skagenfiber Vest går fra Oslo til Larvik og videre undersjøisk til Hirtshals. Avstanden undersjøisk kort slik at vi ikke har behov for aktiv forsterkning under vann. Dette gir en sikrere tjeneste med høyere kapasitet enn sjøkabler som må ha aktiv forsterkning.

Kabelen er dobbeltarmert med stål og i kjernen vil det være 48 fiberpar i «Ultra Low Loss» kvalitet  med < 0,18dB tap per km. Hvert fiberpar kan pr i dag levere 128 bølgelengder på 200Gbit, til sammen 25,6Tbit/s – full duplex.

Havområdet mellom Norge og Danmark består i hovedsak av sand og løsmasser. Dette innebærer at vi vil grave ned kabelen slik at den vil ligge svært beskyttet mot uhell eller planlagte angrep.


Image


Redundans til Europa utenom Sverige.

Image


Redundans til Europa utenom Sverige.


VÅRE PARTNERE


Sammen med våre internasjonale partnere vil Skagenfiber tilby mørk fiber kapasitet til markedet på strekningen mellom Oslo, Rygge, Larvik, Skagen, Esbjerg, København, London, Amsterdam, Brüssel, Frankfurt og Hamburg. 

Vi kan også tilby komplette redundante ringstrukturer.


SUPPORTERS


Gjennom «endorsement» og bidrag får Skagenfiber sterk støtte fra både offentlig og privat virksomhet, herunder både de store nasjonale datasenteraktørene og de største internasjonale aktørene.

24/7 – SIKKERHET OG SÅRBARHET


I bunn av alle tjenester vi når via «skyen» eller Internett ligger fiberkabler som bærer av tjenestene på samme måte som strømnettene bærer strømmen vi bruker fra stikkontaktene. Disse fibernettene er derfor i dag blitt samfunnskritisk infrastruktur.

For å sikre disse tjenestene er det derfor kritisk at man har flere føringsveier (diversitet) og at tjenesten er tilgjengelige selv om en av føringsveiene brytes (redundans).

Skagenfiber sikrer diversitet og redundans mot Europa fra Oslo hvor all internett-trafikk i Norge rutes gjennom. Dette gir korteste og sikreste vei til Europa.

kagenfiber AS er etablert av aktører som vil satse på bygging og industriell drift av datasentervirksomhet og skytjenesteproduksjon for det internasjonale markedet. En forutsetning for dette er god og kosteffektiv distribusjon, dvs. internasjonale digitale transportveier - slik Skagenfiber legger til rette for.


Management


Geir Holmer - CEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Helge Gallefoss – Business Development

Helge er seriegründer og har etablert en rekke selskaper innenfor Internett og media, og startet Norges første konsulentselskap innenfor Internet i 1993 (Media Lab as).  Han var også med-gründer i vår første nettbutikk – Online Club/Yatack, Network Computing, Workzone, Hospital IT m.fl.

Helge har utviklet og patentert løsninger for frikjøling og strømdistribusjon i datasentere og har et sterkt fokus på utvikle industriell sky-tjenesteproduksjon, og vil med denne satsningen sette Norge på det internasjonale fiberkartet slik at fjord.cloud sine kommende skytjenester kan nå med god og rimelig kapasitet et internasjonalt marked.

Akademisk bakgrunn: Høyskolestudier i media og pedagogikk, og er autodidakt teknolog.


Ola T Hox: Chairman and Legal Counsel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim.

Rune Skow:  Daglig leder Skagenfiber

Rune har lang erfaring fra Telekominfrastruktur både for fiber bredbånd og mobil. De siste årene har Rune vært direktør for Mobil i Sønnico/Eltel, ledet Telia sitt Nettmoderniseringsprogram med utrulling av 4G i hele Norge og swap og drift av Telenor sitt mobilnett.

I tillegg har Rune blant vært ansvarlig for utførelse av oppgradering av ADSL/VDSL i hele Norge for de to største operatørene og hatt ansvar for andre utrulling og etableringsprosjekter for både mobil, bredbånd og fiberaktører. Rune har jobbet for selskap som Alcatel, IBM, HIQ og NEXIA.