Skagenfiber

Ny høykapasitets digital motorvei til kontinentet

SKAGENFIBER

Ny høykapasitets digital motorvei til kontinentet

fibermotorvei fra Oslo til LarvikSkagenfiber har etablert ny fibermotorvei fra Oslo til Larvik

Takk til våre dyktige entreprenører

Se filmene våre

Image
Image
Image
Image

Vi er ferdig med landstrekket Oslo- Larvik.

100%

Ferdig med sjøstrekket – Larvik-Hirtshals.

100%

Ferdig installert Cable Landing Station – datacentere I Hirtshals og Larvik. Trafikk på kablene.

RFS 1/11 – som planlagt

100%
100%

Pressemelding fra Desember 2019

Altibox kjøper 100% av aksjene i Skagenfiber AS, og etablerer derved en ny fiberkabel mellom Norge og Danmark som slutter ringen i Altibox sin nye internasjonale fiberring Euroconnect-1. Når kabelen over Skagerak står ferdig i 2020, skal fiberen benyttes for å tiltrekke internasjonale datasenteraktører og operatører, og vil dermed kunne bidra til betydelige forretningsmuligheter for Norge.

Euroconnect-1 ringen har allerede en helt ny fiberkabel ut fra Norge i sine vedtatte planer – nemlig sjøfiberkabelen NO-UK som ferdigstilles i 2021, og som skal gå mellom Stavanger og Newcastle. Med Skagenfiber er enda en ny sjøkabel vedtatt bygget, som ytterligere styrker den nye fiber-ringen.

Den 170 kilometer lange sjøkabelen «Skagenfiber», skal gå fra Larvik til Hirtshals, og vil bli ytterligere forlenget inn til de viktigste knutepunktene for datasentrene i Oslo-regionen. Den samlede datakapasiteten mellom Norge og Europa styrkes betydelig og bringer sårt tiltrengt diversitet til internett-trafikken ut og inn av Norge. I dag går brorparten av trafikken via Sverige, noe som er en ulempe både med tanke på sikkerhet og robusthet, og med tanke på hastighet som datasentrene er opptatt av.

- Behovet for høy datakapasitet og fiberforbindelser direkte mellom Norge og Europa er betydelig.Kombinasjonen av de to undersjøiske kabelsystemene «NO-UK» og «Skagenfiber» vil skape robusthet og møte de stadig økende kravene til en førsteklasses digital infrastruktur i Norge. I tillegg vil kablene bidra til å forbinde norske bedrifter med resten av verden, samt øke attraktiviteten for internasjonale datasentre å bygge i Norge, sier Toril Nag, konserndirektør for Lyses telekom virksomhet og styreleder i Altibox.

Byggingen av Skagenfiber starter like over nyttår, med ferdigstillelse i slutten av 2020. Flere av de tidligere eierne i Skagenfiber AS vil fortsatt være engasjert i gjennomføring av prosjektet sammen med Altibox.

- Vi gleder oss til å ta fatt på denne delen av prosjektet som nå har vært under planlegging de siste 2-3 årene. Interessen for fiberkabler til Norge er økende, og sammen med de investeringene som Altibox gjør i NO-UK og Euroconnect, vil den nye fiberen være noe som virkelig setter Norge på kartet, sier Geir Holmer, CEO i Skagenfiber.

Image
Image

Ny høykapasitets digital motorvei til kontinentetSkagenfiber

Skagenfiber er etablert for å bygge, drifte og eie fiberforbindelser mellom Norge/Oslo og kontinentet/Nord Europa. Våre redundante 48 par med mørk fiber vil gi raskeste/korteste vei til det europeiske kontinentet for datasenter, telekom-operatører og andre aktører som ønsker kapasitet, diversitet og redundans til Europa utenom Sverige.Image

Lyse Tele

Lyse Tele består av den heleide digital-TV og internettleverandøren Altibox AS, og Lyses eierskap i en rekke fiberselskaper i Norge og Danmark. Altibox sitt kraftige kjernenett dekker hele Norge fra Agder i sør til Finnmark i nord.

Omsetning 2018: 3 502 MNOK
EBITDA 2018: 1 276 MNOK
EBIT 2018: 460 MNOK
Investeringar 2018: 1 171 MNOK

Lyse Tele har 330 000 fiberkunder i sitt eierskap, fordelt over hele Norge. I tillegg leverer Altibox tjenester til andre fibernett-eiere. Totalt får nær 600 000 privatkunder og bedrifter sine internett og TV/underholdningstjenester fra Altibox.

Kontakt:
Toril Nag, ESVP Lyse, toril.nag@lyse.no, +47 934 88 888
Eirik Gundegjerde, SVP Lyse, eirik.gundegjerde@lyse.no, +47 934 88 885
Geir Holmer, CEO Skagenfiber AS, geir@skagenfiber.no, +44 7769 6415 31

Lenker

Fakta

SkagenFiber:
Lengde: 170 km mellom Larvik – Hirtshals
Fiberpar: 48 par
Eier: Lyse/Altibox (100 %)

Image

IDRIFTSATT November 2020


HVORFOR SKAGENFIBER


Norge har behov for flere føringsveier ut av landet for å sikre redundans og diversitet. Markedet for mørk fiber både nasjonalt og internasjonalt er svært mangelfullt og dominert av få veldig store aktører. Det er behov for flere aktører i markedet. 

Digitale nettverk er blitt kritisk infrastruktur i samfunnet på linje med strøm og vann. Få klarer i dag å gjøre jobben sin uten å ha online tilgang og samfunnet stopper opp om vi ikke har aksess til Internett. Det er derfor kritisk for Norge å ha god kapasitet og redundans.

Mesteparten av digital kommunikasjon og Internett-trafikk går igjennom Sverige. Dette er uheldig både mht. sikkerhet og avstand/svartid. Få forbindelser gjør også Norge sårbart. Det er derfor viktig at det etableres flere gode forbindelser mellom Norge og andre land slik at trafikken kan flyte alternative veier dersom en eller flere av disse forbindelsene blir brutt, enten pga. fysiske brudd eller bevisste angrep.

Den eneste transportvei ut av Norge utenom Sverige går sør-vestover fra Oslo til Kristiansand før den tar sjøveien til Danmark. På Vestlandet er det mulig forbindelse til oljeplattformene i Nordsjøen og over til Storbritannia.  Kapasitet og tilgjengelighet er så begrenset at tilnærmet all trafikk går via Sverige.

Nettbaserte tjenester produseres i stor grad av store internasjonale «Cloud providers» eller tilbydere av skybaserte tjenester.  Eksempler på dette er Apple og Google sine etableringer i Danmark og FaceBook sin etablering i Luleå i Sverige.  Ingen sammenlignbare etableringer har kommet til Norge enda. Rapporter viser at mangel på effektive kommunikasjonsveier er den største barrieren for slik etablering. Skagenfiber tar konsekvensen av dette, og skal nå etablere bedre kommunikasjon til Europa med konkurransedyktige priser i forhold til det internasjonale markedet.

Skagenfiber er etablert av aktører som vil satse på bygging og industriell drift av datasentervirksomhet og skytjenesteproduksjon for det internasjonale markedet. En forutsetning for dette er god og kosteffektiv distribusjon, dvs. internasjonale digitale transportveier - slik Skagenfiber legger til rette for.

NYE FIBERLINJER MELLOM NORGE OG EUROPA

VÅRT FIBERNETTVERK


Skagenfiber Øst går fra Oslo til Rygge og undersjøisk til Fredrikshavn. Skagenfiber Vest går fra Oslo til Larvik og videre undersjøisk til Hirtshals. Avstanden undersjøisk er kort slik at vi ikke har behov for aktiv forsterkning under vann. Dette gir en sikrere tjeneste med høyere kapasitet enn sjøkabler som må ha aktiv forsterkning.

Havområdet mellom Norge og Danmark består i hovedsak av sand og løsmasser. Dette innebærer at vi vil grave ned kabelen slik at den vil ligge svært beskyttet mot skader.


Redundans til Europa utenom Sverige.


VÅRE PARTNERE


Sammen med våre internasjonale partnere vil Skagenfiber tilby mørk fiber til markedet på strekningen mellom Oslo, Rygge, Larvik, Skagen, Esbjerg, København, London, Amsterdam, Brüssel, Frankfurt og Hamburg. 

Vi kan også tilby komplette redundante ringstrukturer.


SUPPORTERS


Gjennom «endorsement» og bidrag får Skagenfiber sterk støtte fra både offentlig og privat virksomhet, herunder både de store nasjonale datasenteraktørene og de største internasjonale aktørene.

24/7 – SIKKERHET OG SÅRBARHET


I bunn av alle tjenester vi når via «skyen» eller Internett ligger fiberkabler som bærer av tjenestene på samme måte som strømnettene bærer strømmen vi bruker fra stikkontaktene. Disse fibernettene er derfor i dag blitt samfunnskritisk infrastruktur.

For å sikre disse tjenestene er det derfor kritisk at man har flere føringsveier (diversitet) og at tjenesten er tilgjengelige selv om en av føringsveiene brytes (redundans).

Skagenfiber sikrer diversitet og redundans mot Europa fra Oslo hvor all internett-trafikk i Norge rutes gjennom. Dette gir korteste og sikreste vei til Europa.

Skagenfiber er etablert av aktører som vil satse på bygging og drift av digital infrastruktur for det nasjonale og det internasjonale markedet. En forutsetning for dette er god og kosteffektiv distribusjon, dvs. internasjonale digitale transportveier - slik Skagenfiber legger til rette for.


ManagementGeir Holmer - CEO / CFO


Geir har bred nasjonal og internasjonal erfaring innenfor telekom, finans, endringsledelse og consulting. Han har jobbet for Virgin Media (Liberty Global), Level 3 (CenturyLink), 5NINES Ltd, Yatack, KPMG og, siste stopp før Skagenfiber, JTD Associates Ltd.

Geir deler tiden sin mellom London, hvor han bor, og Oslo hvor Skagenfiber har hovedkontor.

Helge Gallefoss - Business development


Helge er seriegründer og har etablert en rekke selskaper innenfor Internett og media, og startet Norges første konsulentselskap innenfor Internet i 1993 (Media Lab as).  Han var også med-gründer i vår første nettbutikk – Online Club/Yatack, Network Computing, Workzone, Hospital IT m.fl.

Helge har utviklet og patentert løsninger for frikjøling og strømdistribusjon i datasentere og har et sterkt fokus på utvikle industriell sky-tjenesteproduksjon, og vil med denne satsningen sette Norge på det internasjonale fiberkartet.

Akademisk bakgrunn: Høyskolestudier i media og pedagogikk, og er autodidakt teknolog.

Rune Skow: CTO


Rune har lang erfaring fra Telekominfrastruktur både for fiber bredbånd og mobil. De siste årene har Rune vært direktør for Mobil i Sønnico/Eltel, ledet Telia sitt Nettmoderniseringsprogram med utrulling av 4G i hele Norge og swap og drift av Telenor sitt mobilnett.

I tillegg har Rune blant annet vært ansvarlig for utførelse av oppgradering av ADSL/VDSL i hele Norge for de to største operatørene og hatt ansvar for andre utrulling og etableringsprosjekter for både mobil, bredbånd og fiberaktører. Rune har jobbet for selskap som Alcatel, IBM, HIQ og NEXIA.